Transakcja kupna domeny internetowej na rynku wtórnym.

Jeżeli interesująca nas domena jest zajęta, nie zamyka to nam drogi do zostania jej abonentem. Pierwszym krokiem może być wpisanie nazwy domeny w polu adresowym przeglądarki. Możliwe, że pod domena nie ma jeszcze żadnej strony i nikt nie prowadzi żadnego aktywnego biznesu. Jeżeli obecny abonent chce ją sprzedać (bo już jej nie potrzebuje bądź kupił ja jedynie po to by ją później z zyskiem sprzedać) to możliwe, ze umieści taka informacje na stronie ofertowej domeny i pozostawi dane do kontaktu bądź domena będzie przekierowywać na stronę ofertową na giełdzie domen, gdzie w łatwy sposób można dokonać zakupu domeny. Jeżeli jednak obecny abonent nie planował sprzedaży domeny, to ze strony istniejącej pod domena (jeżeli w ogóle istnieje) może nie wynikać kto jest właścicielem domeny i może tez nie być żadnych danych kontaktowych. Wtedy pozostaje nam sprawdzenie danych rejestrowych domeny w bazie WHOIS polskiego rejestru domen DNS.PL pod https://dns.pl/whois. Jeżeli abonentem jest firma, to dane abonenckie będą widoczne i można będzie spróbować skontaktować się z abonentem. Jeżeli abonentem domeny jest osoba prywatna, to dane będą ukryte ze względu na RODO. W takiej sytuacji może byc trudne zlokalizowanie abonenta domeny. Można wtedy skorzystać z usług brokera domen internetowych. Taka osoba może pomoc nam w nawiązaniu kontaktu z abonentem domeny i pomoc później także negocjacjach ceny jak i w przeprowadzeniu samej transakcji kupna-sprzedaży domeny internetowej.

Gdy uda nam się już zlokalizować i porozumieć się z obecnym abonentem domeny, to istnieje kilka możliwości / sposobów na przeprowadzenie transakcji kupna-sprzedaży domeny internetowej.

Transakcja bezpośrednia miedzy kupującym a sprzedającym

Najbardziej naturalnym sposobem jest przeprowadzenie transakcji bezpośrednio miedzy kupującym a sprzedającym. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży, kupujący opłaca, po czym wykonane muszą być dwie rzeczy dot. samej domeny: 1) cesja praw do domeny z sprzedającego na kupującego i 2) transfer domeny (innymi słowy, przeniesienie zarządzania domeną) od rejestratora osoby sprzedającej domenę do rejestratora osoby kupującej domenę. W tym celu osoba sprzedająca musi wygenerować i przesłać osobie kupującej kod autoryzacyjny, tzw. Authinfo. Jest to ciąg znaków charakterystyczny dla danej domeny, dzięki któremu można przenieść domenę pomiędzy rejestratorami. Oczywiście, jeżeli obie strony maja takie życzenie, to transakcja może być dodatkowo poparta spisana na samym początku umowa kupna-sprzedaży domeny internetowej. Praktykuje się jednak jedynie w przypadku sprzedaży na wysokie kwoty.

Transakcja za pośrednictwem giełdy domen internetowych bądź usługi Escrow

Jeżeli któraś ze stron transakcji potrzebuje dodatkowego zabezpieczenia, transakcja może być przeprowadzona za pośrednictwem zewnętrznego serwisu zabezpieczającego transakcję, na zasadzie Escrow. W Polsce istnieją od lat dwie wiodące giełdy domen internetowych, za pośrednictwem których można bezpiecznie i szybko przeprowadzić transakcję kupna-sprzedaży domeny internetowej. Są to Aftermarket.pl oraz Premium.pl. Poza oczywistą transakcją bezpośrednią, wszystkie nasze domeny możesz także zakupić przez wybraną przez siebie giełdę domen.

Transakcja przez giełdę polega na tym, ze giełda z jednej strony zabezpiecza domenę internetową (pobiera ja od sprzedającego / transferuje na swoje konto przejściowe) a z drugiej strony pobiera środki pieniężne od kupującego. Gdy ma jedno i drugie, następuje wymiana. Kupujący otrzymuje prawa do domeny (wykonywana jest cesja) a domena jest przenoszona na jego konto w danej giełdzie. Natomiast sprzedający otrzymuje środki pieniężne, pomniejszone o prowizje giełdy.

Transakcja przez giełdę jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Pomijając już sam fakt zabezpieczania stron, to sama transakcja może być przeprowadzona w sposób bardzo szybki. Przy obecnych prowizjach od sprzedaży jakie istnieją na wspomnianych dwóch polskich giełdach, jest to rozwiązanie godne polecenia. Przy zakupie domeny za pośrednictwem giełdy domen otrzymasz oczywiście także FV. W zależność od ustaleń/ustawień na giełdzie FV biedzie pochodzić albo od sprzedającego albo od giełdy domen.

Giełda umożliwia jeszcze dwa interesujące warianty transakcji pomiędzy sprzedającym i kupującym. Są one coraz częściej stosowane, a mowa tu o zakupie domeny na raty oraz o dzierżawie domeny.

Zakup domeny na raty.

Jeżeli strony się porozumieją na taki scenariusz, to transakcji kupna-sprzedaży domeny internetowej można dokonać w formie ratalnej. Ma to swoje oczywiste zalety. Może się zdarzyć, że kupujący nie chce bądź nie może przeznaczyć jednorazowo środków na zakup domeny, jakich oczekuje sprzedający. Jednak mimo wszystko zależy mu na zakupie domeny i możliwości z niej korzystania „od reki”. Sprzedaż ratalna to umożliwia.

Dzierżawa domeny internetowej

Innym sposobem poradzenia sobie w sytuacji niemożności przeznaczenia jednorazowo środków na odkupienie domeny, jest dzierżawa tejże. Kupujący może od reki zacząć korzystać z interesującej go domeny umawiając się na uiszczanie co miesiąc opłaty abonamentowej.

Tak kupno-sprzedaż domeny na raty jak i dzierżawa domeny z wyłącznym prawem późniejszego wykupu dzierżawionej domeny w gwarantowanej cenie przez cały czas trwania dzierżawy, może być zorganizowana bezpośrednio miedzy sprzedającym i kupującym na bazie umowy. Jednak znacznie prostsze jest skorzystanie z usług giełdy domen internetowych, która takie warianty także umożliwia. Pełną obsługę transakcji od strony formalnej i technicznej zapewnia w takiej sytuacji giełda.

Podsumowując, w przypadku dzierżawy domeny internetowej, nie musisz już angażować dużych środków finansowych na pozyskanie prestiżowego adresu dla Ciebie i Twojej firmy. Teraz atrakcyjna domena internetowa może być do Twojej dyspozycji w niższym (w porównaniu do ceny odkupienia domeny), miesięcznym abonamencie i z gwarancją niezmienności warunków przez cały czas dzierżawy.

Już teraz wiele firm korzysta z dzierżawionych domen i budują swój sukces czerpiąc z zalet tego rozwiązania. Ty także możesz śrubować tej metody.